Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο διάστημα από 27 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου προχώρησε στις παρακάτω πληρωμές: