Για να μην πελαγώσετε όταν έρθει η ώρα να εκδώσετε την άδεια θήρας σας, το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε ενημερωμένος και οργανωμένος. Γι’ αυτό συγκεντρώσαμε για εσάς δικαιολογητικά και διαδικασίες προκειμένου να τελειώσετε με τη γραφειοκρατία σε μηδενικό χρόνο.

  1. Αρχικά οφείλετε να μεριμνήσετε για το κυνηγετικό σας όπλο, είτε το αγοράσετε από κάποιο κατάστημα κυνηγετικών ειδών είτε μεταχειρισμένο από συνάδελφο κυνηγό. Αμέσως μετά την αγορά πρέπει να δηλώσετε το όπλο σας στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας (εκεί όπου δηλώνετε μόνιμη κατοικία), ώστε να αποκτήσετε άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου. Στην περίπτωση που δεν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε δικό σας όπλο, γιατί θα κυνηγάτε με δανεικό, οφείλετε και πάλι να απευθυνθείτε στο Α.Τ. της περιοχής σας για να σας χορηγηθεί βεβαίωση που θα αναφέρει πως πληροίτε τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Σε κάθε περίπτωση, στο Αστυνομικό Τμήμα θα σας ενημερώσουν για τα χαρτιά που πρέπει να προσκομίσετε, όπως το τιμολόγιο αγοράς ή μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιώτη που σας το πούλησε (εάν αποκτήσατε όπλο), ιατρικό πιστοποιητικό από νευρολόγο ή ψυχίατρο και δύο φωτογραφίες ταυτότητας. Με την προσκόμιση των ανωτέρω στο Α.Τ. συμπληρώνεται άμεσα η σχετική αίτηση και στη συνέχεια ζητείται υπηρεσιακά το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου. Για να εκδοθεί η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου χρειάζονται περίπου τριάντα ημέρες και από τη στιγμή που θα την παραλάβετε πρέπει να την έχετε πάντα μαζί με το όπλο σας.
  1. Απευθύνεστε στον Κυνηγετικό Σύλλογο και το Δασαρχείο της περιοχής σας για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις νέων κυνηγών, που πραγματοποιούνται στα δασαρχεία συγκεκριμένες ημέρες κάθε μήνα. Από εκεί θα προμηθευτείτε το ερωτηματολόγιο για τις εξετάσεις. Την καθορισμένη μέρα των εξετάσεων παρίσταστε σε αυτές έχοντας μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα.
  1. Εφόσον επιτύχετε στις εξετάσεις, σειρά έχει ο κυνηγετικός σύλλογος. Προσκομίζετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ημερομηνία που ορίζεται για τις εκδόσεις νέων αδειών θήρας, συνήθως μετά τις 10 Αυγούστου. Αυτά είναι: ένα φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ή τη βεβαίωση πως είστε σε θέση να χειρίζεστε ένα, μια υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνετε πως δεν έχετε καταδικαστεί για παράβαση του νόμου περί θήρας και πως δεν εκκρεμεί εις βάρος σας σχετική ποινική δίωξη και το ποσό που αναλογεί στον τύπο άδειας που θέλετε να εκδώσετε (τοπική, περιφερειακή, γενική) και στο οποίο θα προστεθεί το αντίτιμο εγγραφής νέου μέλους. Τα ποσά που αντιστοιχούν στις έκτακτες εισφορές προς τον σύλλογο και την κυνηγετική ομοσπονδία στην οποία υπάγεται ο σύλλογός σας καθορίζονται γύρω στις 10 Αυγούστου, όταν ξεκινά η διαδικασία έκδοσης αδειών.

Αφού εκδοθεί και η άδεια θήρας, οφείλετε να ενημερωθείτε για τους γραπτούς και άγραφους κανόνες που διέπουν το κυνήγι στη χώρα μας αλλά και για τις υποχρεώσεις σας ως κατόχου κυνηγετικού όπλου. Καλό είναι στην αρχή να επιδιώκετε να εξορμάτε με εμπειρότερους συναδέλφους και να διατηρείτε καλή επαφή με τον κυνηγετικό σας σύλλογο.