Λευτέρης Αυγενάκης, Βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου

Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής αποτελεί τον στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας και βασικό μηχανισμό δημόσιας πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η αγροτική παραγωγή παραμένει ο ιστός της ελληνικής οικονομίας και η ανάγκη στήριξης, αναδιάρθρωσης και αναβάθμισης του αγροτο-κτηνοτροφικού κλάδου κρίνεται πιο επιτακτική από ποτέ στο παρελθόν.

Δυστυχώς, οι αγρότες, όπως και το σύνολο του ελληνικού λαού, ξεγελάστηκαν από τον κ. Τσίπρα, ο οποίος έταζε «τα πάντα στους πάντες» προεκλογικά. Το τελευταίο διάστημα αισθάνονται αδικημένοι και ότι τους έχουν κοροϊδέψει και δεν έχουν καθόλου άδικο γι’ αυτό. Η ανεύθυνη και ανερμάτιστη πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει οδηγήσει τους πολίτες σε απόγνωση, την οικονομία στο ναδίρ και τον αγροτικό κλάδο στα πρόθυρα της καταστροφής.

Η διαμόρφωση μιας ουσιαστικής και ρεαλιστικής πολιτικής περιλαμβάνει έναν συνολικό σχεδιασμό, που, με σαφήνεια, πληρότητα και μετρήσιμους στόχους, να εστιάζει σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης του αγροτικού χώρου, που να αναγνωρίζει τα προβλήματα και τις μεταβολές που υπάρχουν και να προάγει νέες στρατηγικές ανάπτυξης. Αυτό εμπεριέχει δυο βασικά στάδια: ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο και κάποιες άμεσες πρωτοβουλίες. Οσον αφορά τις άμεσες προτεραιότητες στον αγροτικό τομέα:

 • Διατήρηση της αυτονομίας του ΟΓΑ στο πλαίσιο της πρότασής μας για τρία ασφαλιστικά ταμεία (μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών αυτοαπασχολουμένων και αγροτών).
 • Διατήρηση του συντελεστή φόρου εισοδήματος στο 13%. Αλλωστε, το δημοσιονομικό όφελος που προβλέπεται στον κρατικό Προϋπολογισμό 2016 είναι της τάξης των μόλις 32.100.000 ευρώ, υποπολλαπλάσιο δηλαδή της ζημίας που έχει ήδη προκληθεί στην αγροτική παραγωγή.
 • Στενότερος ορισμός των κατ’ επάγγελμα αγροτών, εντός των ορίων που θέτει το κοινοτικό κεκτημένο.
 • Επανεξέταση των συντελεστών ΦΠΑ, όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, στο πλαίσιο γενικότερης αναμόρφωσης του ΦΠΑ.
 • Ταχύτερη καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων μέσα από την απλούστευση διαδικασιών.
 • Ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες είναι, επίσης, μέσα από τη ριζική απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.
 • Ενίσχυση των εσόδων του ΟΓΑ με την εφαρμογή των συμψηφισμών οφειλομένων εισφορών με τις κοινοτικές επιδοτήσεις, ώστε να αποτραπεί η υπέρμετρη αύξηση των εισφορών.
 • Απλούστευση των διαδικασιών, μείωση του απαιτούμενου χρόνου και μείωση του διοικητικού κόστους για την πρόσκληση αλλοδαπών εργατών γης και την καταβολή του εργοσήμου, που μειώνει το φορολογητέο εισόδημα των αγροτών και επιφέρει έσοδα στο ασφαλιστικό σύστημα.
 • Πλήρης διαχωρισμός μεταξύ συντάξεων και πρόνοιας και, εν συνεχεία, επιδίωξη, με όλα τα διαθέσιμα μέσα και κυρίως τη συμβολή των φορέων των ίδιων των ασφαλισμένων αγροτών, να μειωθούν αισθητά οι απώλειες των ασφαλιστικών εισφορών. Αν συμβούν τα παραπάνω, τότε μειώνεται ο κίνδυνος λελογισμένης αύξησης των εισφορών.
 • Θέσπιση προαιρετικής παρακράτησης των ασφαλιστικών εισφορών από την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων, ώστε να διευκολύνεται η ταμειακή ρευστότητα των αγροτών και να εξασφαλίζεται η είσπραξη των εισφορών από τον ΟΓΑ.
 • Θεωρείται απαραίτητη η ενεργοποίηση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής για την εκπόνηση και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα, η οποία θα εδράζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και στα αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου.

Ο εκσυγχρονισμός και η ανάκαμψη της αγροτικής παραγωγής αποτελούν βασική προτεραιότητα στον πολιτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της ΝΔ, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του κλάδου για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας κινήτρων και ουσιαστικών πολιτικών για τη στήριξη του αγροτικού πληθυσμού και της αγροτικής παραγωγής.