Η σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2016 θα καταβληθεί σε 654.923 συνταξιούχους
του Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς
ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, αύριο Πέμπτη 1
Δεκεμβρίου 2016 .
Στις πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2016 περιλαμβάνεται για πρώτη φορά
και η πληρωμή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Ανασφάλιστους
Υπερήλικες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αρ. 93 του ν. 4387/2016.
Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2016
και του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφαλίστων υπερηλίκων,
ανέρχεται στο ποσό των 295.552.750 ευρώ.