Με ποσό 2.200.000 ευρώ θα ενισχυθούν οικονομικά οι ρητινεργάτες που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2015.

Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε 0,378 ευρώ ανά κιλό ρητίνης μειωμένο κατά 0,10 ευρώ περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει από την Τράπεζα Πειραιώς της οποίας η αμοιβή ορίζεται σε 0,25% επί του συνολικού ύψους των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους.