Σε πληρωμές προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από 1 Οκτωβρίου έως και 18 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά:

Από τις 01/10/2016 έως τις 14/10/2016 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 68.111.190,46 € εδώ.

Στις 14/10/2016 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 38.317.714,71 € εδώ

Στις 17/10/2016 και 18/10/2016 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.523.213,64 € εδώ