Είναι ένα άτυπο δίκτυο συνεργασίας, χωρίς νομική μορφή, καταστατικό, ΑΦΜ κ.λπ., πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Στην Ε.Π. συμμετέχουν μέλη και φίλοι περιβαλλοντικών – οικολογικών συλλόγων, καταναλωτικών και συνεταιριστικών οργανώσεων, πολιτικών ινστιτούτων, βιοκαλλιεργητών και οργανώσεων για την ελεύθερη διακίνηση των σπόρων και τη διατροφική ασφάλεια, πρωτοβουλίες συνεργασίας για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και το δίκαιο εμπόριο, κινήσεις πολιτών για τα δημοκρατικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα κ.ά.

Αυτοί οι κοινωνικοί φορείς, 60 περίπου τον αριθμό, καθώς και οι πολίτες που συμμετέχουν ως φυσικά πρόσωπα συντονίζονται κατά καιρούς και ανάλογα με τα θέματα για κοινές δημόσιες δράσεις, όπως έγινε δύο φορές το 2015 και μία φορά το 2014 στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Λάρισα και στην Κέρκυρα, εκδίδουν ανακοινώσεις και προβάλλουν τις θέσεις τους σε περιοδικά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις εξελίξεις. Κάθε φορέας που συμμετέχει στην Ε.Π. έχει παράλληλα το δικαίωμα να αναπτύσσει τις δικές του, αυτόνομες δράσεις και συνεργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ελληνική πρωτοβουλία «Stop TTIP CETA TΙSA» δημιουργήθηκε το 2014 και έκανε για πρώτη φορά τη δημόσια παρουσίασή της στις 10 Οκτωβρίου του 2014, Ημέρα Παγκόσμιας Δράσης ενάντια στην TTIP.