Η Κάρτα Αγρότη είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα. Ο παραγωγός-δικαιούχος των αγροτικών επιδοτήσεων χρηματοδοτεί άμεσα τις καλλιεργητικές δαπάνες του στη διάρκεια της παραγωγικής περιόδου, όπως την αγορά λιπασμάτων, ζωοτροφών, φαρμάκων, καυσίμων κ.λπ. Μπορεί να αποπληρώνει, δε, τις υποχρεώσεις του στον ΕΛΓΑ, τον ΟΓΑ, τη δαπάνη για την αγορά εργοσήμων, το λογαριασμό ΔΕΗ αγροτικής χρήσης, τα τέλη άρδευσης κ.ά.

Στην ουσία, η Κάρτα Αγρότη προεξοφλεί μέρος των ετήσιων αγροτικών επιδοτήσεων (άμεσες ενισχύσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) που δικαιούται ο αγρότης.

Είναι ένα «πορτοφόλι» στο οποίο μπαίνει προκαταβολικά μέρος του ποσού των επιδοτήσεων, την περίοδο που χρειάζεται τα χρήματα, για να καλύψει τις παραγωγικές του ανάγκες. Για παράδειγμα, μπορεί να αγοράσει σπόρους, φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές κ.λπ., αλλά και τα καύσιμά του. Κι επειδή τα καταστήματα εφοδίων και τα πρατήρια καυσίμων πληρώνονται άμεσα, ο παραγωγός μπορεί να επιτύχει τιμές μετρητοίς για τα εφόδιά του και να μειώσει το κόστος του. Επιπλέον, μπορεί να εξοφλήσει λογαριασμούς αγροτικού ρεύματος, άρδευσης, ασφαλιστικών εισφορών (ΟΓΑ, ΕΛΓΑ), να αγοράσει εργόσημο για εργάτες κ.λπ. Η εξόφληση της κάρτας γίνεται αυτόματα με την καταβολή της επιδότησης.

Η κάρτα, χωρίς έξοδα έκδοσης, επιβαρύνει μόνο με το επιτοκιακό κόστος, για τον χρόνο και το ποσό που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Το κυμαινόμενο επιτόκιό της είναι χαμηλότερο από αυτό των κεφαλαίων κίνησης αγροτών. Αυτό, όμως, που είναι σημαντικό είναι το γεγονός ότι, επειδή η χρήση της κάρτας γίνεται σταδιακά και ο χρόνος χρήσης της είναι μικρότερος του έτους (π.χ., Φεβρουάριο με Νοέμβριο), η πραγματική επιτοκιακή επιβάρυνση διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα. Οι αγρότες που δεν κάνουν χρήση της κάρτας κατά τη διάρκεια του έτους έχουν μηδενικό επιτοκιακό κόστος.