Η χρηματοδότηση, τόσο στο πρώτο κομμάτι της αλυσίδας που αφορά την αγορά των συντελεστών παραγωγής όσο και στο τελικό, που συνδέεται με την πώληση των προϊόντων στους καταναλωτές, διασφαλίζεται με το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια συνολική και ολοκληρωμένη στήριξη της αγροδιατροφικής αλυσίδας, ενώ διευκολύνεται η ορθολογική οργάνωση της αγοράς και, παράλληλα, στηρίζονται τα αγροτικά εισοδήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η τράπεζα Πειραιώς στηρίζει χρηματοδοτικά τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων, μέσω βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, με σκοπό την προμήθεια των αγροτικών εφοδίων, τοις μετρητοίς, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή έκπτωση από τις εταιρείες παραγωγής και εμπορίας, με στόχο τη συμβολή της στη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα, με την υλοποίηση του προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει αναπτύξει η Τράπεζα Πειραιώς για τον σκοπό αυτό, αναβαθμίζονται η ταχύτητα και η ποιότητα στις εμπορικές συναλλαγές για όλους τους εμπλεκομένους.

Το σημαντικότερο ζήτημα είναι να εξασφαλιστεί η ορθολογική λειτουργία της αγοράς και η δίκαιη κατανομή των ωφελειών που προκύπτουν σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν, από τον παραγωγό μέχρι την εταιρεία. Να έχει, δηλαδή, και ο αγρότης τη δυνατότητα να αγοράσει τα αγροεφόδια σε χαμηλότερες τιμές, οπότε να απασχοληθεί απρόσκοπτα στη διαχείριση της γεωργικής του εκμετάλλευσης, εστιάζοντας στο ουσιαστικό ζητούμενο, που είναι η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, τα αγροτικά προϊόντα γίνονται πιο ανταγωνιστικά στις αγορές και στηρίζεται το εισόδημα των παραγωγών.

Το δεύτερο κομμάτι του διευρυμένου Προγράμματος Συμβολαιακής Τραπεζικής αφορά στην προβολή των ποιοτικών προϊόντων των Ελλήνων παραγωγών, ενισχύοντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό της ελληνικής γεωργίας. Χρηματοδοτεί ξενοδοχειακές μονάδες για να προμηθευτούν επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα από επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς ενταγμένους στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Οι ξένοι καταναλωτές που επισκέπτονται την Ελλάδα και διαμένουν στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία γνωρίζουν ότι το τραπέζι τους «στρώνεται» με επιλεγμένα ελληνικά προϊόντα, από εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής. Με αυτό τον τρόπο ισχυροποιούνται τα εμπορικά ονόματα των προϊόντων αυτών, καθώς οι πελάτες γνωρίζουν και απολαμβάνουν στον χώρο του ξενοδοχείου τα υψηλής ποιότητας τοπικά προϊόντα και, στη συνέχεια, τα αναζητούν στις δικές τους αγορές. Κάτι το οποίο είναι εφικτό, καθώς τα προϊόντα των ελληνικών εταιρειών που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας εξάγονται σε 75 χώρες.