Εκδήλωση προβολής των αποτελεσμάτων του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας Leader με τίτλο «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

Το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας υλοποιούν 21 αναπτυξιακές εταιρείες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με 55 δήμους της Ελλάδας, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και φορείς των εμπλεκόμενων περιοχών, στο πλαίσιο του προγράμματος προσέγγισης Leader.

Την εκδήλωση έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. ΟΤΑ, η οποία είναι η συντονίστρια του σχεδίου. Στην εκδήλωση θα γίνει απολογισμός των αποτελεσμάτων υλοποίησής του και θα πραγματοποιηθεί τελετή υπογραφής του καταστατικού του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων.