Δείτε την κατανομή κατά Περιφερειακή Ενότητα τις εκτάσεις και τα κονδύλια των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2016-2017 εδώ.