Μεγάλες μειώσεις κατέγραψαν τα αγροτικά εισοδήματα τον Ιούνιο, οι οποίες αποδίδονται κυρίως στη ζωική παραγωγή, όπου κατά μέσο όρο τα έσοδα μειώθηκαν κατά -1,7%, με το αγελαδινό γάλα να σημειώνει μειώσεις -5,1%, τα αιγοπρόβατα -2,2% και το μοσχαρίσιο κρέας -3,9.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μειώσεις σημειώθηκαν και σε προϊόντα φυτικής παραγωγής, όπου κατά μέσο όρο παρουσίασε αύξηση της τάξης του 1,55, όπως: ροδάκινα (-19,7%), πορτοκάλια (-28,0%), αγγούρια (-12,4%), κρεμμύδια ξερά (-34,4%), καρότα (-27,8%) και πατάτες (-1,2%).

Σημαντικός παράγοντας είναι και το κόστος παραγωγής, καθώς ενώ παρουσιάζεται κατά μέσο όρο μείωση, όλα τα είδη ζωοτροφών είναι σε αύξηση από 1,8 έως 6%.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, με έτος βάσης το έτος 2010=100,0, για τον μήνα Ιούνιο 2016, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουνίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2015, σημείωσε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 3,0% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 προς το 2014.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Ιούνιο 2016, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2016, σημείωσε αύξηση 0,1% έναντι μείωσης 4,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2015.

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2015 – Ιουνίου 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 1,5%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Ιουνίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2015, σημείωσε μείωση 1,9% έναντι μείωσης 1,6%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 προς το 2014.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά τον μήνα Ιούνιο 2016, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2016, σημείωσε αύξηση 0,9% έναντι μείωσης 0,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2015.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2015 – Ιουνίου 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015, παρουσίασε μείωση 2,4% έναντι μείωσης 2,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.