Από τις 16/09/2016 έως τις 22/09/2016 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 20.480.571,97 €

Δείτε τις πληρωμές εδώ.