Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, κατέθεσε τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται εκ νέου μέχρι και τις 31/1/2018 η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών.

Επίσης στην τροπολογία τονίζεται ότι χορηγείται άδεια εγκατάστασης κατ’ εξαίρεση:

  • σε σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών και υφιστάμενων ιππικών ομίλων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012.
  • Στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που ευρίσκονται πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012.