Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου και το Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας του Ηράκλειου Κρήτης προχώρησαν στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον έλεγχο του εχθρού της τομάτας Τuta absoluta.

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για τις παρακάτω ομάδες δράσης:

– Διαμίδια, φυσικό πύρεθρο, πυρεθρίνες, πυρεθροειδή, όπου τα επίπεδα αποτελεσματικότητας σε εργαστηριακές βιοδοκιμές ήταν τόσο χαμηλά, που δεν μπορούν ουσιαστικά να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του εντόμου.

– Οι οξαδιαζίνες και ημικαρβαζόνες παρουσίασαν ενδείξεις μειωμένης αποτελεσματικότητας και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με εξαιρετική προσοχή, για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση.

Οπως σημειώνεται, η μελέτη είναι υπό εξέλιξη και σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα για περισσότερες ομάδες εντομοκτόνων.