Νέες διαδοχικές αποφάσεις υπογράφτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να προχωρήσουν οι πληρωμές για μια σειρά από επενδυτικά σχέδια που είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2007-2013, αλλά έχουν περάσει ως «έργα γέφυρες» για να πληρωθούν από το νέο ΠΑΑ 2014-2020. Οι εγκρίσεις πληρωμών ανά έργο και επιχείρηση αυτής της εβδομάδας για το πρώην Μέτρο 123Α (Εμπορία και Μεταποίηση), φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

πιχείρηση Έγκριση πληρωμής Ποσό (ευρώ) Έργο
Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων Α ́ μερικής δόσης 846.762,44 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών Α.Ε.Σ. Β ́ τελικής δόσης 466.560,10 ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΦΙΔΟΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΒΙΖ Α.Ε. Β΄ και τελικής δόσης 170.584,00 Εκσυγχρονισμός μονάδας ζωοτροφών
Βαλμάς Ο.Ε. Α ́ μερικής δόσης 380.461,50 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
Κτήμα Αβαντίς  Οινοποιία – Αμπελουργία E.Π.Ε. Α ́ μερικής δόσης 28.972,80 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Φάρμα Μητσόπουλος Α.Κ.Β.Ε.Ε. Α ́ μερικής δόσης 389.475,49 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΗΣ
Κερκυραϊκή Εταιρεία Κρεάτων Α.Ε. Α ́ μερικής δόσης 10.425,00 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Μ0ΝΑΔΑΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑNTΙΚΩΝ
Η. & Α. Ποταμιάνου Ο.Ε. Α ́ μερικής δόσης 35.688,34 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
Κυρ. Σταμούλης & ΣΙΑ Ο.Ε. Β ́ μερικής δόσης 77.961,50 ΙΔΡΥΣΗ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Γ. Μυλωνόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. Α ́ μερικής δόσης 20.572,18 EΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ
Γ. Σαρβάνης & ΣΙΑ Ε.Ε. Α ́ μερικής δόσης 82.237,45 IΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
Α. &. Γ. Νικητάκης Ο.Ε. Α ́ μερικής δόσης 53.440,75 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ (ΜΕΡΙΚΟΣ) ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υιοί Β. Αχιλλαδέλη Ο.Ε. Α ́ μερικής δόσης 284.572,25 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ

Για τη διαδικασία πληρωμής οι οδηγίες βρίσκονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης, συστάθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου, Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή για την έγκριση των αιτήσεων πληρωμών των ενταγμένων έργων στο πρώην Μέτρο 123Α από το νέο ΠΑΑ.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αιτήσεων ενίσχυσης αποτελείται από:

α)  τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, ως Πρόεδρο,

β)  ένα Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από τους υπηρετούντες στο Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του ΥΠΑΑΤ,

γ)  τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ,

δ)  έναν εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020,

ε)  έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤΕΕ) που ορίζεται από τον οικείο φορέα,

στ) δύο εμπειρογνώμονες οριζόμενοι από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ζ) τους εισηγητές των θεμάτων, ως υπηρεσιακά μέλη.