Επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης ήταν η αύξηση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί, σύμφωνα με απάντηση του Ευρωπαίου Επίτροπου, Πιερ Μοσκοβισί, στον ευρωβουλευτή της Ν.Δ., Μανώλη Κεφαλογιάννη.

«Τα ειδικά μέτρα που θέσπισε η κυβέρνηση, ενώ εξετάζονται ως μέρος των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, εξακολουθούν να υπάγονται στην αρμοδιότητα της κυβέρνησης» ανέφερε ενδεικτικά, ο κ. Μοσκοβισί.  Παράλληλα, ο κ. Μοσκοβισί διευκρίνισε ότι «τα κράτη – μέλη οφείλουν να τηρούν τους ελάχιστους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που καθορίζονται στην οδηγία 92/84/ΕΟΚ του Συμβουλίου (οδηγία περί συντελεστών)». Όπως εξήγησε, η οδηγία 92/84 ορίζει για τον οίνο μηδενικό ελάχιστο συντελεστή. Επιπλέον, η οδηγία 92/83 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης τον οίνο που παράγεται από ιδιώτη και καταναλώνεται από τον ίδιο τον παραγωγό, τα μέλη της οικογενείας του ή τους προσκεκλημένους του, εφόσον δεν μεσολαβεί πώληση.