Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, με έτος βάσης το έτος 2010=100,0, για το μήνα Ιούνιο 2016, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

  • Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουνίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2015, σημείωσε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 3,0%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 προς το 2014.
  • Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Ιούνιο 2016, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου 2016, σημείωσε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 4,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2015.
  • Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2015 – Ιουνίου 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015, παρουσίασε αύξηση 0,2%, έναντι αύξησης 1,5%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.
  • Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Ιουνίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2015, σημείωσε μείωση 1,9%, έναντι μείωσης 1,6%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 προς το 2014.
  • Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Ιούνιο 2016, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου 2016, σημείωσε αύξηση 0,9%, έναντι μείωσης 0,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2015.
  • Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2015 – Ιουνίου 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015, παρουσίασε μείωση 2,4%, έναντι μείωσης 2,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.