Ο τομέας της αγροδιατροφής στη χώρα μας παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης σε μία σειρά προϊόντων (ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα γαλακτοκομικά, τα οπωροκηπευτικά, τα ελαιοκομικά προϊόντα, νωπά ψάρια, άμπελος – οίνος, ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα μαύρη κορινθιακή σταφίδα, μαστίχα, κρόκος, αρωματικά φυτά κ.λπ.), κύρια λόγω των υψηλής ποιότητας πρώτων υλών και των ιδιαίτερων τρόπων παραγωγής που μπορούν να ενισχύσουν την περιφερειακή διάσταση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, επισημαίνεται από την Ένωση Αγρινίου.

Σε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Συνεταιριστικής οργάνωσης αναφέρονται τα εξής: «Στα ασθενή σημεία του τομέα ξεχωρίζουν η περιορισμένη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, η μικρής έκτασης εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, η περιορισμένη εφαρμογή της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα και η αδυναμία δημιουργίας οικονομιών κλίμακας.

Συνέπεια των παραπάνω αδυναμιών είναι το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο του τομέα όπως υπολογίζεται στην μελέτη Mac Kinsey (περίπου 2 δις €). Αρνητικό επίσης πρόσημο αποτελεί το γεγονός ότι τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν σήμερα περίπου το 28% του συνόλου των εξαγωγών από 35% στις αρχές της δεκαετίας του ’90 παρά το ότι παρουσιάζει σε απόλυτο μέγεθος την μεγαλύτερη εξαγωγική του δυναμική με συνεχή αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.

Τα ως άνω χαρακτηριστικά του τομέα της αγροδιατροφής αντικατοπτρίζουν και την υπάρχουσα κατάσταση στην περιοχή της Αιτωλοακαρανίας. Μία περιοχή που σχεδόν εξ ολοκλήρου επιχειρεί στον κλάδο της αγροδιατροφής με αναπτυγμένο τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση, και περιορισμένη ανάπτυξη σε άλλους εθνικούς παραγωγικούς κλάδους όπως η τουρισμός, πολιτισμός κ.α..

Το νέο ΕΣΠΑ και ειδικότερα η Έξυπνη Εξειδίκευση αποτελεί την τελευταία ευκαιρία αναστροφής της άνω κατάστασης και αναγέννησης του αγροδιατροφικού τομέα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να αποτελέσει την ατμομηχανή της πολυπόθητης πλέον ανάπτυξης.

Για να επέλθει η πολυπόθητη αναστροφή πρέπει να μετατρέψουμε την αλυσίδα της αγροδιατροφής από αλυσίδα διαχείρισης σε αλυσίδα αξίας, δίνοντας έτσι προστιθέμενη αξία σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας και συνεπώς και στην παραγωγή, εξασφαλίζοντας καλύτερο, βιώσιμο εισόδημα για τον αγρότη του συνεταιρισμού μας και της διευρυμένης περιοχής μας».

Η Ένωση Αγρινίου πρωτοπόρος πανελλαδικά για άλλη μία φορά, και με αφορμή τον προγραμματισμό της έξυπνης εξειδίκευσης του ΕΣΠΑ πήρε την πρωτοβουλία:

α) να καταγράψει τις ανάγκες της περιοχής Αιτωλοακαρνανίας για την δημιουργία της αλυσίδας αξίας,

β) να έρθει σε επαφή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, και τα ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας και να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο 17 συνολικά προτάσεων έργων στους 6 βασικούς θεματικούς άξονες ανάπτυξης της περιοχής.

Τα εν λόγω έργα περιγράφονται αναλυτικά σε ειδικό εγχειρίδιο που εκδόθηκε από την Ένωση πρόσφατα και είναι τα ακόλουθα:

 

Α. Προτεινόμενα έργα για την ανάπτυξη της στέβιας (3 έργα)

  • Η στέβια ως εναλλακτική καλλιέργεια στον πρωτογενή τομέα αγροδιατροφής του Αγρινίου: Με σκοπό την αντικατάσταση μη επιζητούμενων καλλιεργειών
  • Γενετική ταυτοποίηση ποικιλιών στέβιας υψηλοαποδοτικών σε Ρεμπαουδιοσίδη Α: Με σκοπό την δημιουργία νέων ποικιλιών επιζητούμενων στον αγροδιατροφικό τομέα
  • Ανάπτυξη σύγχρονης μεθόδου εκχύλισης γλυκοζιτών στεβιόλης σε εργαστηριακή μορφή: Με σκοπό την βιομηχανική αξιοποίησή της

 

Β. Προτεινόμενα έργα για την ανάπτυξη των ακτινιδίων (3 έργα)

1) Εφαρμογή ορθών καλλιεργητικών πρακτικών στην καλλιέργεια ακτινιδίου: Με σκοπό την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων με μειωμένο κόστος παραγωγής και σεβασμό στο περιβάλλον

2) Βελτίωση συνθηκών αποθήκευσης-συντήρησης ακτινιδίου: Με σκοπό την βελτιστοποίηση ποιότητας με σύγχρονη επιμήκυνση χρόνου συντήρησης στις ποικιλίες ‘Hayward’ και ‘Τσεχελίδης’

3) Ερευνα αγοράς και προώθηση του ακτινιδίου σε νέες αναδυόμενες αγορές: με σκοπό την αναπλήρωση της χαμένης λόγω εμπάργκο βασικής αγοράς της Ρωσίας

 

Γ. Προτεινόμενα έργα για την ανάπτυξη των ελιών (4 έργα)

1) Εφαρμογή ορθών καλλιεργητικών πρακτικών στην καλλιέργεια ελιάς: Με σκοπό την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων με μειωμένο κόστος παραγωγής και σεβασμό στο περιβάλλον

2) ΔΙΑΚΡΙΣΗ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΩΝΟΥ «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ: με σκοπό την δημιουργία φακέλου υποστήριξης προϊόντος Π.Ο.Π.

3) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: με σκοπό την κατοχύρωση προέλευσης

4) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: με σκοπό την διατροφική αναβάθμιση των τελικών προϊόντων

 

Δ. Προτεινόμενα έργα για την ανάπτυξης της ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (2 έργα)

1) ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: με σκοπό την αναβάθμιση της συγκεκριμένης αλυσίδας αξίας

2) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: με σκοπό την δημιουργία brand name τοπικών προϊόντων

 

Ε. Προτεινόμενα έργα για την ανάπτυξη των ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ (3 έργα)

1) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΥΒΡΙΔΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΔΑΦΟΛΙΓΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: με σκοπό την βελτιστοποίηση απόδοσης και ποιότητας παραγομένων προϊόντων

2) ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ: με σκοπό την παράδοση τους στις αγορές εξωτερικού σε άριστη κατάσταση

3) ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ: με σκοπό την βελτιστοποίηση της καλλιεργητικής απόδοσης

 

ΣΤ. Προτεινόμενα έργα για την ανάπτυξης της καινοτομίας στα μέλη της αλυσίδας (2 έργα)

1) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΤΔΚ) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Με σκοπό την αναβάθμιση της καινοτομικής επάρκειας τους

2) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ:

Από την αναζήτηση πόρων και προμηθευτών στην αλυσίδα αξίας στη αγροδιατροφή