Στην Ε.Ε. έχουν πλέον πειστεί ότι πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός για τα λιπάσματα, ώστε να κερδίσουν έδαφος τα οικολογικά προϊόντα. Ηδη έχει υποβληθεί σχετική πρόταση για νέα «λιπασματικά προϊόντα», συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των φυτικών βιοδιεγερτών. Στόχος είναι «να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες στην αγορά για τις καινοτόμες επιχειρήσεις και να μειωθούν τα απόβλητα», η κατανάλωση ενέργειας και η περιβαλλοντική ζημιά».

Φυτικοί βιοδεγέρτες είναι τα λιπασματικά προϊόντα χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την ανάπτυξη του φυτού, επιτρέποντας υψηλότερες αποδόσεις των καλλιεργειών.

Οι φυτικοί βιοδιεγέρτες μπορεί να προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές και βιομηχανικά απόβλητα, όπως φυτικά εκχυλίσματα ή και φύκια, αμινοξέα και χουμικά οξέα. Μπορούν, επίσης, να περιέχουν μικροοργανισμούς του εδάφους.

Πρόκειται για μια συμπληρωματική διαδικασία για τη διατροφή των καλλιεργειών και την προστασία των καλλιεργειών, δεδομένου ότι δρα μόνο στην ευρωστία του φυτού και δεν έχει καμία άμεση επίπτωση στην παράσιτα ή σε κάποια νόσο.

Οι φυτικοί βιοδιεγέρτες ενθαρρύνουν τις φυσικές διεργασίες στο εσωτερικό των φυτών, όπως η ανάπτυξη των ριζών. Με τον τρόπο αυτό, βοηθούν τα φυτά να χρησιμοποιούν τα θρεπτικά συστατικά και το νερό πιο αποτελεσματικά και τους επιτρέπει να γίνουν πιο ανθεκτικά.

Σύμφωνα με τη Βιομηχανία Φυτικών Βιοδιεγερτών (EBIC), οι χώρες της περιοχής της Μεσογείου -όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία- σήμερα ηγούνται στην αγορά για την παραγωγή φυτικών βιοδιεγερτών και τη χρήση σε επίπεδο Ε.Ε.