Παρά τις διαβεβαιώσεις για επιστροφή σε δόσεις των παράνομων επιδοτήσεων που δόθηκαν σε χιλιάδες παραγωγούς, τελικά, σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι άμεσα εκτελεστές και έχουν αμετάκλητα επικυρωθεί από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, η Ελλάδα υποχρεώνεται για όλες σε άμεση έντοκη ανάκτηση από τους λήπτες.

Οπως είπε, σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή προειδοποιεί ότι θα προσφύγει απευθείας ενώπιον στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΓΔΕΕ), ζητώντας την καταδίκη της Ελλάδας για μη συμμόρφωση και για την επιβολή σε βάρος της κατ’ αποκοπή ποσών ή και χρηματικής ποινής.

Ο κ. Αποστόλου επισήμανε ότι, σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί, θα υποστεί ανάλογες συνέπειες, όπως αυτήν της παράνομης χωματερής του Κουρουπητού. Επίσης, επικαλέστηκε και την περίπτωση της Ιταλίας, όπου, αν και η απόφαση για επιστροφή παράνομων επιδοτήσεων είχε εκδοθεί το 2011, δεν έχει ακόμη ανακτήσει σημαντικό μέρος παράνομων ενισχύσεων, χωρίς να έχει δικαιολογήσει τη στάση της αυτή. Το Δικαστήριο αποφάσισε επιβολή χρηματικής ποινής, ώστε η Ιταλία να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να θέσει τέρμα στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η ποινή ήταν 12 εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης του 2011 για ένα ποσό ανάκτησης ήταν περίπου 38 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση για ανάκτηση χρημάτων από τους παραγωγούς αφορά:

 

– Το Πακέτο Χατζηγάκη

Η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην ανάκτηση των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν από τον ΕΛΓΑ κατά τα έτη 2008 και 2009 (Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής C-3/2010).

Η υπόθεση αφορά ουσιαστικά δύο διαφορετικές περιόδους αποζημιώσεων με τα εξής στοιχεία:

Α. Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ 2008 ύψους 33.563.120 ευρώ σε 59.198 παραγωγούς.

Β. Αποζημιώσεις 2009 ύψους 387.404.545 ευρώ σε 666.148 παραγωγούς.

Σύνολο δικαιούχων παραγωγών: 725.346

Συνολικό ποσό ανάκτησης: 420.967.666 ευρώ συν τόκοι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε την εξαίρεση των δικαιούχων που έχουν αποβιώσει, δηλαδή 47.811 δικαιούχων (ποσό 18.742.612 ευρώ).

Αποδέχθηκε, επίσης, τη χρήση του κανόνα de minimis της περιόδου 2008-2010, που ήταν συνολικά για τη χώρα 109.260.000 ευρώ.

Με τη χρήση του de minimis της τρέχουσας περιόδου, απομένουν συνολικά περίπου 85.000 υπόχρεοι για οφειλόμενα ποσά άνω των 2.000 ευρώ.

Με την ΚΥΑ που θα εφαρμοστεί άμεσα, περίπου 12.000 αγρότες θα κληθούν να καταβάλουν τα ποσά πάνω από 5.000 ευρώ που έχουν λάβει. Το συνολικό ποσό είναι περίπου 40 εκατ. ευρώ συν τους τόκους.

 

– Πακέτο Κοσκινά-Μωραΐτη

Πρόκειται για δάνεια τα οποία δόθηκαν ή ρυθμίστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο για χρέη Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ).

Οι ρυθμίσεις αυτές θεωρήθηκε ότι αποτελούν παράνομη κρατική ενίσχυση ασύμβατη με τις αρχές της κοινής αγοράς και αναφέρονται σε δάνεια συνολικού ύψους 181.380.900 ευρώ.

Η περίπτωση της παράνομης ρύθμισης που έγινε από την ΑΤΕ στις 31/12/1993 αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές 53 ΑΣΟ πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεων χωρίς προϋποθέσεις.

Τότε για την ρύθμιση αυτή η βασική προϋπόθεση ήταν η υποβολή μελέτης βιωσιμότητας, εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της υπαγόμενης στη ρύθμιση ΑΣΟ και στη συνέχεια η εξόφληση των τελικών ποσών των οφειλών των ΑΣΟ προς την ΑΤΕ. Το ποσό προς ανάκτηση είναι περίπου 284.085.640 ευρώ με επιφυλάξεις.

 

– Πακέτο Κοντού

Το τρίτο πακέτο παράνομών ρυθμίσεων έχει να κάνει με συγκεκριμένη υπουργική απόφαση του 2008, σύμφωνα με την οποία δόθηκαν χρήματα σε συνεταιρισμούς για την αγορά δημητριακών από τους παραγωγούς. Σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014, τα εν λόγω ποσά αποτελούν κρατικές ενισχύσεις που έχουν κριθεί ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά.

Με την απόφαση της 9ης Απριλίου 2014 το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τη προσφυγή της Ελλάδας. Το ποσό προς ανάκτηση είναι περίπου 108.000.000 ευρώ.

Για τις υποθέσεις των ΕΑΣ το υπουργείο ήδη αποστείλει 23 προσκλήσεις για ανάκτηση.